Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Nemzeti parkok képes leírás - Természet és tájvédelem.tlap.hu
részletek »

Nemzeti parkok - Természet és tájvédelem.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: termeszetvedelem.tlap.hu » Nemzeti parkok
Keresés
Találatok száma - 12 db
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park

Az 1997-ben megalakult nemzeti park területe (56.997 hektár) hat korábbi tájvédelmi körzetből tevődik össze. Életrehívásával megvalósult a magyar természetvédelem régi álma: a sokáig egymástól külön álló védett területek összekapcsolásával létrejött a Balaton-felvidék összefüggő területére kiterjedő védett ökológiai rendszer.

Bükki Nemzeti Park

Bükki Nemzeti Park

Hazánk első hegyvidéki nemzeti parkja 1977-ben alakult, jelenleg 43.254 ha védett területet foglal magába. A Bükk-hegység tömbjének változatos karsztjelenségei, barlangjai, szurdokvölgyei és kiemelkedő sziklabércei, valamint növény- és állatvilágának ritkaságai évről-évre látogatók százezreit vonzzák.

Duna-Dráva Nemzeti Park

Duna-Dráva Nemzeti Park

Természetvédelmi szempontból fontos, hogy nagy területet foglalnak el az erdők. A víz által befolyásolt jellemző értékes erdőtípusok az égerlápok, puhafás- és keményfás ligeterdők, domb és hegyvidéki területeken az illír jellegű gyertyános-tölgyesek és bükkösök. A szántóföldi gazdálkodás térfoglalása miatt ma már csak hírmondóban akad kisebb homoki tölgyes és lösztölgyes erdőfolt. Az erdei élőhelyek olyan növényritkaságoknak adna otthon mint a bánáti bazsarózsa (Peonia banatica), a fekete galagonya (Crategus nigra), szarvasbangó (Ophris scolpopax ssp. cornuta), majomkosbor (Orchis simia). A dél-dunántúli erdők állatvilágának védett fajai közül a teljesség igénye nélkül megemlíthető a havasi cincér, fekete gólya, rétisas, barna kánya, vadmacska. Gyepek A gyepek, bár területük jóval kisebb mint az erdőké, szintén számos természetvédelmi érték hordózói. A síkvidékek mocsárrátjei és nedves gyepei, a foltokban megmaradt löszpuszta maradványok, a Mecsek és a Villányi-hegység sziklapgyepei valamint a belső-somogyi és mezőföldi homoki gyepek képviselő mind megtalálhatóak a védett területek hálózatában. A gyepek növén

Duna-Ipoly Nemzeti Park

Duna-Ipoly Nemzeti Park

A Duna-Ipoly Nemzeti Park 1997 november 28-án alakult meg. Jelenleg az Igazgatóság területe három megyét- Pest, Fejér és Komárom-Esztergom megyét- fed le. A védett természeti területek fenntartásának megtervezése és végrehajtása az Igazgatóság központi fontosságú feladatköre. A természetvédelmi koncepciót és a gyakorlati megvalósítás módját a természetvédelmi kezelési terv tartalmazza. A természetvédelmi kezelések megvalósítása összefügg az összes egyéb tevékenységgel, beleértve a kutatásszervezést, az ismeretterjesztési tevékenységet és a vagyongazdálkodást.

Fertő-Hanság Nemzeti Park

Fertő-Hanság Nemzeti Park

Intézményünk Győr-Moson-Sopron megye országos jelentőségű természetvédelmi területeinek gazdája. A Bakonyaljától a Soproni-hegységig a Dunától a rábaközi rétekig, tölgyesekig sok természeti szépséget védett és védelemre érdemes táji értéket őrzi vidékünk. Nemzeti Parkunk a vele összefüggő ausztriai nemzeti parkkal együtt 1991 óta az IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources Nemzetközi Természetvédelmi Unió) által elismert, védelmi zónák szerint kezelt terület, amelynek magva a legnyugatibb eurázsiai sztyepptó, a Fertő. Kiemelkedően értékes növény és állatvilága miatt 1977-óta a Fertő-tó hazai részén 1976-óta pedig a Hanságban e vidék tájvédelmi körzeti rangot kapott. 1979-ben az UNESCO-MAB Program keretében Bioszféra Rezervátummá nyilvánították. 1989-óta ramsari terület, tehát a vizes élőhelyekről szóló Ramsari- egyezmény egyik kiemelt objektuma. Nemzetközi elismertségét bizonyítja, hogy az egész Fertő-táj, szívében a magyar és osztrák nemzeti parkokkal, s a part-menti településekkel körülölelve az UNESCO Világörökség Egyezménye (World Heritage Convention) 2001. dec

Hortobágyi Nemzeti Park

Hortobágyi Nemzeti Park

A hazánkban járt, és e tájékra is elvetődött külföldi utazóknak már korán feltűnt a Puszta különlegessége, de a magyar költők, írók is megörökítették írásaikban a Hortobágy egyediségét, szépségét. Mai fogalmainkkal úgy is mondhatnánk, hogy a Hortobágyot az idegenforgalom számára már a XVIII. században felfedezték. Nincs az országnak még egy olyan tája, amelyről annyi népdal, költemény, prózai írás, művészi alkotás született volna, mint a magyar Pusztáról. Szakirodalma felér egy kisebb könyvtárnyi anyaggal. Az első pásztorkodási tájmonográfia is a Hortobágyról született meg 1914-ben, Ecsedi István tollából.

Kiskunsági Nemzeti Park

Kiskunsági Nemzeti Park

A védett területek a természet múzeumai. A táj, a növények és az állatok nélkülünk, emberek nélkül is jól érzi magát. A nemzeti parkok, természetvédelmi területek, tájvédelmi körzetek elődleges rendeltetése a természeti értékek védelme. Természetesen nem zárhatók ki innen az emberek sem. Tervezzen gondosan! A védett területekre tervezett kirándulásaikat gondosan tervezze meg! Vegye figyelembe az időjárást, a terepviszonyokat, az út hosszát. Ne feledkezzen meg arról, hogy sokszor magánterületen járhat. A védett területeknek vannak fokozottan védett részei is, amire tábla figyelmezteti az arra járókat. Ezek a területek kiemelt természeti értékeket őriznek, ezért belépni csak a nemzeti park írásos engedélyével, szakvezetővel lehet!

Környezet- és természetvédelem

Környezet- és természetvédelem

A környezet- és természetvédelem - mint azt az előzőekből is láthattuk - a bioszféra létének, s így az emberi létnek is függvénye, feltétele, mert a természeti törvények miránk is vonatkoznak. Ezért tekintettük át az eddigieket, és ezért is kell megismernünk a természet- és környezetvédelem néhány alapelvét.

Körös-Maros Nemzeti Park

Körös-Maros Nemzeti Park

A Körös-Maros Nemzeti Park, illetve a természetvédelmi kezelését ellátó Igazgatóság hazánk hetedik nemzeti parkjaként 1997. január 16-án jött létre a Dél-Tiszántúl természeti és táji értékeinek megőrzése érdekében. A Nemzeti Park Igazgatóság működési területe 800 000 hektár, ami magába foglalja Békés megyét, Csongrád megye Tiszától keletre eső felét, valamint a Körös-ártér és a Dévaványai-Ecsegi puszták területi egységek Jász-Nagykun-Szolnok megyébe átnyúló részeit. Feladata a Nemzeti Park fenntartása és fejlesztése.

Hirdetés
Magyarországi Nemzeti Park Igazgatóságok

Magyarországi Nemzeti Park Igazgatóságok

Hazánk területének mintegy 10 százaléka természetvédelmi oltalom alatt áll. Tíz nemzeti parkunkban, 38 tájvédelmi körzetünkben és számos természetvédelmi területünkön van sűrű, természetszerű erdőkkel borított hegység, szelíden hullámzó dombság, vadregényes folyóvízi ártér, végtelen síkság és páratlan kincseket rejtő karsztvidék. Ezek felfedezésére hívjuk most, de mielőtt elindulnánk, érdemes tisztázni, hogy mi az a ...

Nemzeti Parkok Magyarországon

Nemzeti Parkok Magyarországon

Magyarország területén tíz összefüggő, vagy mozaikos elrendezésű nemzeti parkövezetben állami feladatként, szervezetten, módszeresen gondoskodnak a természeti értékek megóvásáról. A kiemelten védett területek közül több a Világörökség része.

Őrségi Nemzeti Park

Őrségi Nemzeti Park

Magyarországon a természeti területek és értékek megóvása, őrzése, károsításának megelőzése érdekében minden nemzeti park igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálatot működtet. A természetvédelmi őr gyűjtőfogalom, a különböző szolgálati beosztású állami természetvédelmi őröket és az önkormányzati természetvédelmi őrt együttesen jelenti. Az állami természetvédelmi őr a nemzeti park igazgatóságok szervezetében működő Természetvédelmi Őrszolgálat tagja. A természetvédelmi őr jogintézménye Magyarországon közel 40 éve létezik, a természetvédelmi őr 1992 óta köztisztviselő, 1998 óta széleskörű intézkedésre jogosult hivatalos (hatósági) személy.

Tuti menü