Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Természet és tájvédelem linkgyűjtemény linkjeinek képes leírásai - keresés a linkek között
részletek »

Természet és tájvédelem képes leírás

Képes leírás

Itt vagy: termeszetvedelem.tlap.hu » Képes leírás
Keresés
Találatok száma - 83 db
13/2001. (V. 9.) KöM rendelet

13/2001. (V. 9.) KöM rendelet

Védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 24. §-ának (2) bekezdésében, 69. §-ának (3) bekezdésében, továbbá 85. §-ának b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el: 1. § (1) A védett növény-, illetve állatfajokat, valamint egyedeik pénzben kifejezett értékét az 1. számú, illetőleg a 2. számú melléklet, a fokozottan védett növény-, illetve állatfajokat, valamint egyedeik pénzben kifejezett értékét a 3. számú, illetőleg a 4. számú melléklet szerint állapítom meg. A védett gomba- és zuzmófajokat, valamint egyedeik pénzben kifejezett értékét a 9. számú melléklet szerint állapítom meg. (2) A teljes pénzben kifejezett értéket kell figyelembe venni a faj élő vagy élettelen példánya, bármely fejlődési alakja, továbbá felismerhető része, származéka esetében. A példányra vonatkozó pénzben kifejezett értékek gombák esetében a termőtestre, zuzmók esetében a teleptestre vonatkoznak. 2. § Az ökológiai foly

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park

Az 1997-ben megalakult nemzeti park területe (56.997 hektár) hat korábbi tájvédelmi körzetből tevődik össze. Életrehívásával megvalósult a magyar természetvédelem régi álma: a sokáig egymástól külön álló védett területek összekapcsolásával létrejött a Balaton-felvidék összefüggő területére kiterjedő védett ökológiai rendszer.

A kerecsensólyom védelme

A kerecsensólyom védelme

A projekt a kerecsensólyom (Falco cherrug) európai magállományának védelmét erősíti meg. A faj világszerte veszélyeztetett és a Madár Irányelv I. Függelékében szerepel, és így a LIFE-Nature programok prioritás-faja is. A teljes európai állományt 450 párra becsülik. Magyarország és Szlovákia jelenleg a teljes európai állomány 47%-ának ad otthont. Köszönhetően az EU pénzügyi támogatásának, ez az állomány stabilizálódott, sőt növekedésnek indult, míg világállomány folyamatosan csökken. A LIFE06 NAT/H/000096-os számú projekt sok, forradalmian új ismerettel szolgált a fiatalokat érintő veszélyekről, túlélési arányairól, vonulási és kóborlási szokásairól. Világossá vált, hogy a fiatalok túlélési aránya magasabb lehet, mint eddig gondoltuk. A fiatalok hatalmas területeket bejárnak, Spanyolországtól Kazahsztánig, de több időt töltenek Bulgáriában, Romániában és Szerbiában, ahol több, kevésbé sűrűn lakott, alkalmas élőhelyet találnak. Ezek lehetnek majd a megfelelő élőhelyek a magállomány expanziójához, amennyiben elegendő fészkelési lehetőség áll rendelkezésre, illetve ha a veszélyeztető tényezők száma csökkenne.

A természetvédelmi terület fogalma

A természetvédelmi terület fogalma

Természetvédelmi terület: az ország jellegzetes és különleges természeti értékekben gazdag, kisebb összefüggő területe, amelynek elsődleges rendeltetése egy vagy több természeti érték, illetve ezek összefüggő rendszerének a védelme. A természetvédelmi terület kijelöléséről, az azokon végezhető tevékenységekről a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény rendelkezik.

A veszélyeztetett vadon élő fajok kereskedelme és védelme

A veszélyeztetett vadon élő fajok kereskedelme és védelme

A különböző állatok, növények és a belőlük készült emléktárgyak, használati cikkek nemzetközi kereskedelme napjainkra hatalmas méreteket öltött. A kereskedelembe kerülő élőlények többsége a természetből származik, vadon fogják vagy gyűjtik be őket. A Washingtoni Egyezmény, más néven CITES 1973-ban jött létre, és a veszélyeztetett vadon élő fajok kereskedelmét szabályozza a védelmük céljából. Magyarország is csatlakozott hozzá. Az egyezményről és a veszélyeztetett állatokról szól részletesebben a cikk.

A világ egyik legszebb természeti jelensége

A világ egyik legszebb természeti jelensége

Talán sokan nem is tudják, hogy Európa legnagyobb daru-gyülekező helye a Hortobágyi Nemzeti Park területén van. Az október 11-i számlálások szerint közel 54.000 daru tartózkodik ott, a fotók ekkor készültek. Az Észak-Európából (zömmel Finnországból) szeptember második felében érkező madarak a komolyabb fagyok beköszöntéig maradnak. A daru a Hortobágyi Nemzeti Park címermadara. A híres daruvonulás a Hortobágy egyik leglátványosabb és legemlékezetesebb eseménye. A madárvonulás idejére, madármegfigyelő túrákat szervez a park.

Adományvonal a természetért

Adományvonal a természetért

A WWF Magyarország is csatlakozott ahhoz a kezdeményezéshez, amelynek segítségével meghonosulhat a széleskörű telefonos adományozás hazánkban. A 13600-55-ös számot mobiltelefonról felhívva a szervezet természetvédelmi munkájához járulhatsz hozzá.

Alkalmazott ökológia és környezeti kutatások

Alkalmazott ökológia és környezeti kutatások

The Journal publishes original research papers, review articles, short communications (scientific publications), book reviews, forum articles, announcements or letters. Researchers from all countries are invited to publish applied ecological, environmental, biomathematical and informatical or multidisciplinary agricultural research of international interest on its pages. The focus is on topics such as: * multidisciplinary agricultural and environmental research * information technology and biometry in agriculture * sustainable agriculture * natural resource management * ecological monitoring and modeling * biodiversity and ecosystem research * statistics and modeling in epidemiology.

Az Európai Unió ökológiai hálózata

Az Európai Unió ökológiai hálózata

Az Európai Unió által létrehozott Natura 2000 egy olyan összefüggő európai ökológiai hálózat, amely a közösségi jelentőségű természetes élőhelytípusok, vadon élő állat- és növényfajok védelmén keresztül biztosítja a biológiai sokféleség megóvását és hozzájárul kedvező természetvédelmi helyzetük fenntartásához, illetve helyreállításához.

Hirdetés
Az Oxyfa és a környezetvédelem

Az Oxyfa és a környezetvédelem

Az iparosodás megkezdődéséig ismeretlen fogalom volt a környezetvédelem. Az addig természetszeretetnek ismert magatartást felváltotta a termelői társadalom újszülöttje, a környezettudatosság. A természetet kizsákmányoló ember rájött, hogy a természet pusztulása az ő vesztét is okozhatja, és ha tisztességes, egészséges, méltó életet akar magának, akkor az ökoszisztémát is tisztelnie kell. A modern kor embere felismerte, hogy a Földön való léte hasonlatos a kutya bolhájának létéhez: ha a kutya meghal, a parazita is hal vele. A tudomány fejlődése számtalan opciót biztosít az emberiségnek környezete védelméhez, mégis igen kevesen ismerik az Oxyfát, mint az erdőirtás megfékezésének kitűnő eszközét. Az Oxyfa és egyéb Paulownia fajták szerepe jelentős az erdőirtások megállításában, hiszen nem csak gyorsan nő, hanem tarvágás után újra is nő, ráadásul 20 év alatt összesen kb. négyszer több minőségi, jól megmunkálható faanyagot ad, mint hasonló kaliberű az őshonos fák. Mindezek mellett az Oxyfa a szén-dioxidot gyorsan és hatékonyan alakítja tiszta levegővé ez a hatalmas levelű klímanövény, virágjából pedig egészséges méz nyerhető.

Az Őrség digitális látványtára

Az Őrség digitális látványtára

Digitális látványtárunkat azzal az elsődleges céllal adjuk közre, hogy az itt élő emberek vagy ide érkező kirándulók jobban megismerhessék a tágabban értelmezett ''Őrség'' 1) látványosabb pontjait, közöttük a természetes táj és a tájba illő népi építészeti vagy kulturális szempontból kiemelt helyeket 2) természetközeli élőhelyeit (biotópok és azok alapegységei a növénytársulások) 3) élővilágát (bióta), vagyis az itt élő növényeket (flóra), állatokat (fauna) és gombákat (funga). Egyszerűbben fogalmazva szeretnénk színes képek és leírások segítségével könnyebbé tenni az itteni lombos- vagy kevertlombú erdők, fenyvesek, rétek, lápok, égerligetek és más vizes helyek jellegzetes élővilágának megismerését és felismerését.

Az UNESCO Világörökség honlapja

Az UNESCO Világörökség honlapja

The variety of formations and the fact that they are concentrated in a restricted area means that the 712 caves currently identified make up a typical temperate-zone karstic system. Because they display an extremely rare combination of tropical and glacial climatic effects, they make it possible to study geological history over tens of millions of years.

Bonni egyezmény

Bonni egyezmény

Az 1979-ben létrejött Bonni Egyezmény a vándorló fajok összehangolt, nemzetközi védelmét szolgáló keretmegállapodás, melyhez hazánk 1983-ban csatlakozott. Az egyezmény - más nemzetközi egyezményekhez hasonlóan - függelékek segítségével működik. Az I. függelék a veszélyeztetett, ezáltal fokozott védelmet igénylő vándorló állatfajokat tartalmazza, míg a II. függelékben az ún. kedvezőtlen védelmi helyzetű fajok szerepelnek, melyek védelmére a vándorlás útvonalába eső országok közös megállapodásokat hivatottak kötni. Ilyenek a EUROBATS, az európai denevérfajok populációinak megőrzéséről szóló megállapodás és az afrikai-eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről szóló megállapodás (AEWA) - melyekhez Magyarország is csatlakozott.

Budai Tájvédelmi Körzet

Budai Tájvédelmi Körzet

A Budai-hegyek fokozódó beépülése, a természetes élőhelyek egyre gyorsuló pusztulása, nemcsak az élővilágot, de a folyamatot gerjesztő lakosság testi és lelki egészségét egyaránt veszélyeztetni kezdte. Így 1978-ban létrejött, a Budai-hegység nagy részének jogi védelmét biztosító, 10 528 hektár területű Budai Tájvédelmi Körzet. Igaz, a budai térségben kisebb-nagyobb területeket már a korábbi években védetté nyilvánítottak, de a terület átfogó védelme csak ekkor valósult meg. A Budai Tájvédelmi Körzet a Budapestet nyugatról övező, sok helyen mélyen a városba ékelődő, erdővel borított hegyvonulatokat foglalja magába. A tájvédelmi körzet természetvédelmi oltalmának indokai és célkitűzései: az egyedülálló botanikai, zoológiai, földtani és tájképi értékek megőrzése; illetve a Főváros tüdejének' megvédése.

Bükki Nemzeti Park

Bükki Nemzeti Park

Hazánk első hegyvidéki nemzeti parkja 1977-ben alakult, jelenleg 43.254 ha védett területet foglal magába. A Bükk-hegység tömbjének változatos karsztjelenségei, barlangjai, szurdokvölgyei és kiemelkedő sziklabércei, valamint növény- és állatvilágának ritkaságai évről-évre látogatók százezreit vonzzák.

Csikófark

Csikófark

Csikófark - Ephedra distachya Alacsony, sűrűn elágazó törpecserje. Levelei redukáltak, a szár zsurlószerű, ez fotoszintetizál. Kétlaki. Napfénykedvelő, szárazságtűrő faj, főként homokpusztákon és mészkő-dolomit sziklagyepekben fordul elő. A termős növények a mag körül piros, húsos álbogyót fejlesztenek. Gyógynövény, fokozottan védett faj!

Duna-Dráva Nemzeti Park

Duna-Dráva Nemzeti Park

Természetvédelmi szempontból fontos, hogy nagy területet foglalnak el az erdők. A víz által befolyásolt jellemző értékes erdőtípusok az égerlápok, puhafás- és keményfás ligeterdők, domb és hegyvidéki területeken az illír jellegű gyertyános-tölgyesek és bükkösök. A szántóföldi gazdálkodás térfoglalása miatt ma már csak hírmondóban akad kisebb homoki tölgyes és lösztölgyes erdőfolt. Az erdei élőhelyek olyan növényritkaságoknak adna otthon mint a bánáti bazsarózsa (Peonia banatica), a fekete galagonya (Crategus nigra), szarvasbangó (Ophris scolpopax ssp. cornuta), majomkosbor (Orchis simia). A dél-dunántúli erdők állatvilágának védett fajai közül a teljesség igénye nélkül megemlíthető a havasi cincér, fekete gólya, rétisas, barna kánya, vadmacska. Gyepek A gyepek, bár területük jóval kisebb mint az erdőké, szintén számos természetvédelmi érték hordózói. A síkvidékek mocsárrátjei és nedves gyepei, a foltokban megmaradt löszpuszta maradványok, a Mecsek és a Villányi-hegység sziklapgyepei valamint a belső-somogyi és mezőföldi homoki gyepek képviselő mind megtalálhatóak a védett területek hálózatában. A gyepek növén

Tuti menü